fotowoltaika

Systemy paneli słonecznych

systemy fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną.

Zdecentralizowana energetyka słoneczna jest bardzo popularna z powodu przekonań ekologicznych. Fotowoltaika ma największy potencjał pośród odzyskiwalnych źródeł energii. Dlatego warto inwestować i w dłuższej perspektywie oczekiwać na wysokie stopy zwrotu. Kompleksowy, dopasowany system zapewnia optymalną wydajność i umożliwia zrównoważone wykorzystanie potencjału energii bezpośrednio w miejscu zasilania.

Centralnym elementem systemu fotowoltaicznego jest moduł fotowoltaiczny. Przechwytuje promienie słoneczne, które następnie są przekształcane w energię elektryczną doprowadzaną do użytku osobistego lub do sieci.