współrzędne:

50°52'14.591"N,
20°38'54.851"E
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®