Firma SOLEX zajmuje się doradztwem, projektowaniem i sprzedażą kompletnych systemów grzewczych budynków jednorodzinnych, mieszkaniowych, biurowo-usługowych jak również przemysłowych. Naszą misją jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących przede wszystkim energię odnawialną i skonfigurowanie ich w taki sposób, aby ich działanie zapewniło maksymalną niezawodność, długowieczność, ale nade wszystko oszczędność energii a także kosztów inwestycyjnych oraz jak najkrótszy okres zwrotu poniesionych nakładów. W dobie gwałtownie kurczących się zasobów paliw kopalnych i wzrastających cen nośników energii kwestia wykorzystania odnawialnych źródeł energii staje się koniecznością.

Na rynku oferowana jest ogromna gama nowoczesnych rozwiązań poczynając od pomp ciepła wraz z systemami ogrzewania płaszczyznowego poprzez powszechnie stosowanie już kolektory słoneczne na ogniwach fotowoltaicznych kończąc. To powoduje, że podjęcie odpowiedniej decyzji inwestycyjnej jest ogromnym wyzwaniem i niemalże zawsze obarczone błędem wynikającym z tego, że klient w pewnym momencie musi zdać się na wiedzę i radę profesjonalistów o specjalistycznym zakresie działania, którzy mając na uwadze sprzedaż swoich produktów i usług nie są w stanie osiągnąć celu, jakim jest kompromis uwzględniający takie aspekty jak; jakość, właściwe proporcje i zakres inwestycji a co za tym idzie koszty i okres zwrotu, współdziałanie wszystkich elementów i możliwość sprzężenia czy nawet zautomatyzowania całości dla uzyskania bezpieczeństwa, komfortu i niezawodności. Wielokrotnie niewłaściwy dobór, montaż i proporcje systemów grzewczych nie tylko skutkują marnotrawstwem środków finansowych, drastycznym obniżeniem wydajności wydłużając tym samym okres zwrotu, ale mogą w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia. Wynika to między innymi z braku współdziałania poszczególnych specjalistów czy kompleksowej wiedzy.

Naszym zadaniem jest przygotować rozwiązania i kalkulacje uwzględniające wszystkie powyższe aspekty biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne, prawne i funkcjonalne jak również zamierzenia i możliwości finansowe inwestora po to, aby przedstawić najlepsze możliwe urządzenia, instalację oraz cały kompletny i komplementarny system grzewczy, czy grzewczo chłodzący.