• Pompy ciepła powietrze/woda

  Idealne do domów modernizowanych oraz nowego budownictwa. Ciepło potrzebne do ogrzewania domu i wody czerpane jest z powietrza. Montaż wewnętrzny lub na zewnątrz budynku.

  Najprostszym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest wykorzystanie jako dolnego źródła dla pompy ciepła powietrza zewnętrznego - nawet o temperaturze dochodzącej do minus 20°C. Firma STIEBEL ELTRON posiada w swoim programie sprzedaży pompy ciepła serii WPL, które można zainstalować na zewnątrz budynku nie prowadząc żadnych prac związanych z wykonaniem instalacji dolnego źródła.

 • Pompy ciepła solanka/woda

  Wykorzystują ciepło pobrane z gruntu do ogrzania domu i ciepłej wody użytkowej. Montaż przy zastosowaniu sond lub kolektorów płaskich.

  Najczęściej stosowanym i najbardziej stabilnym źródłem ciepła jest grunt. Istnieje co najmniej kilka rozwiązań i sposobów ułożenia kolektora gruntowego, najczęściej wykonywane to układ kolektora spiralnego, płaskiego lub sond pionowych. Warunkiem zastosowania systemu gruntowego w układzie kolektora spiralnego lub płaskiego jest posiadanie odpowiedniej powierzchni gruntu do ułożenia rur kolektora. W bardzo dużym uproszczeniu można przyjąć, iż do ułożenia kolektorów w układzie poziomym potrzebujemy 3 razy większą powierzchnie niż chcemy ogrzać. W przypadku posiadania małej działki możemy zastosować sondy pionowe.

 • Pompy ciepła woda/woda

  Nośnikiem energii są wody gruntowe. Prawidłowy system to układ dwóch studni: czerpalnej i zrzutowej.

  Bardzo dobrym nośnikiem ciepła są wody gruntowe. Warunkiem zastosowana takiego systemu jest odpowiednia wydajność warstwy wodonośnej w m3/h. Bardzo ważnym aspektem są również parametry fizykochemiczne, jakim musi odpowiadać woda, minimalna temperatura zastosowania około +7°C, prawidłowy układ to system dwóch studni - eksploatacyjnej i zrzutowej. W praktyce systemy woda-woda projektuje się i wykonuje w zakresie mocy od kilku do kilkuset kW, ponieważ uniwersalność urządzenia pozwala na rozbudowę systemów.

 • Zbiorniki i zasobniki

  Efektywne magazynowanie ciepła. W ofercie urządzenia wiszące i stojące. Zakres pojemności od 100 do 1500 litrów.